Senioren - foto

Senioren

Een au pair kan naast het vervullen van een rol in een jong gezin ook zeer interessant zijn voor senioren. 

Zowel senioren die ondersteuning en gezelschap zoeken als senioren die het moeilijk vinden om de overstap naar een ouderen huisvesting te maken kunnen door middel van een au pair in combinatie met de thuiszorg vaak in hun eigen vertrouwde omgeving (eigen woning) blijven wonen. 

Wij richten ons op het recruiten van goed opgeleiden au pairs.