Mailtje voor een kennismakingsafspraak. - fotoMailtje voor een kennismakingsafspraak. - fotoMailtje voor een kennismakingsafspraak. - foto

Procedure

Na het eerste contact via telefoon of email bezoeken wij u thuis voor een uitvoerig intake gesprek. Na het tekenen van onze bemiddelingsovereenkomst worden de geselecteerde au pairs aan u voorgesteld. Na uw keuze wordt de uitgebreide visumprocedure gestart, waarna uw gekozen au pair hopelijk spoedig naar Nederland kan komen.  

Belangrijkste randvoorwaarden: 
- Het gastgezin bestaat uit minimaal 2 personen
- Inkomen: min. 1,5 x het wettelijk minimum loon
- Huisvesting: een eigen kamer met wifi voor de au pair
- Maximaal 30 uur licht huishoudelijk werk & zorg voor de kinderen per week met een maximum van 8 uur per dag. Minimaal 2 vrije dagen per week
- Geen familierechtelijke relatie
- Au pair woont op het adres van het gastgezin

IND (Immigratie en Naturalisatiedienst)

Het au-pair beleid is neergelegd in de Nederlandse Vreemdelingenwet en bijbehorende regelgeving. Hiervoor is de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) de toelatingsorganisatie van Nederland. Zo komt een au pair in het kader van culturele uitwisseling naar Nederland en verblijft deze gedurende maximaal een jaar in een gastgezin. Gastgezinnen die een au pair naar Nederland willen laten komen, kunnen de verblijfsaanvraag uitsluitend indienen via een IND erkend au-pair bureau. 
U-auPair is een IND erkend au-pair bureau.