Procedure

Na uw telefoontje of mailtje bezoeken wij u thuis voor een uitvoerig intake gesprek. Daarbij worden enkele geselecteerde  au pairs aan u voorgelegd. Na uw keuze wordt de uitgebreide visumprocedure gestart, waarna in overleg ticket en overkomst geregeld worden.  

Belangrijkste randvoorwaarden: 
- Het gastgezin bestaat uit minimaal 2 personen
- Inkomen: min.  2500,-  bruto per maand, incl. vakantiegeld   
  (minimaal 12 maanden) 
- Huisvesting: een eigen kamer met radio en tv voor de au pair
- Maximaal 30 uur werk per week met een maximum van 8 uur per dag

IND (Immigratie en Naturalisatiedienst)

Het au-pair beleid is neergelegd in de Nederlandse Vreemdelingenwet en bijbehorende regelgeving. Hiervoor is de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) de toelatingsorganisatie van Nederland. Zo komt een au pair in het kader van culturele uitwisseling naar Nederland en verblijft deze gedurende maximaal een jaar in een gastgezin. Gastgezinnen die een au pair naar Nederland willen laten komen, kunnen de verblijfsaanvraag uitsluitend indienen via een IND erkend au-pair bureau. U-auPair is een IND erkend au-pairbureau.